Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen lukutaidon arviointi ja tukeminen

Lataa esite tästä

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Leikki-ikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen – Nallematikan matkassa varhaismatematiikan maailmaan

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen moniammatillinen henkilöstö ja lasten matemaattisten taitojen tukemisesta kiinnostuneet.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan pienten lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen ja kehittämiseen. Varhaisen puuttumisen menetelmänä esitellään varhaiskasvatuksen tarpeisiin kehitettyä 4–5-vuotiaiden lasten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelmaa Nallematikkaa.
• Pienten lasten matemaattisten taitojen kehittyminen
• Pienten lasten matemaattisten taitojen havainnoiminen ja arvioiminen
• Lapsen ja aikuisen jaettu opetus-oppimisvuorovaikutus päiväkodissa ja kotona
• Varhaismatemaattisista taidoista kohti esiopetuksen matematiikkaa
• Nallematikka-ohjelman teoreettiset lähtökohdat, keskeiset periaatteet, käytännön menetelmät, toimintamallit ja materiaalit

KOULUTTAJA Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti


Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen lukutaidon arviointi ja tukeminen

KOHDERYHMÄT
(varhais)erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Varhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon arviointi ja tukeminen: koulutuksessa keskitytään tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden taitojen arviointiin ja tukemiseen.

KOULUTTAJA
Jonna Salminen, KT, erityisopettaja, Puistokadun päiväkotikoulu, Jyväskylän kaupunki


Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin

KOHDERYHMÄT Esi- ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • Millainen merkitys esiopetuksella on lasten luku- ja kirjoitustaidon pohjustajana
  • Millaiset kielelliset taidot tukevat luku- ja kirjoitustaidon oppimista?
  • Miten lukivalmiuksia voi arvioida esiopetuksessa?
  • Miten lukivalmiuksia voi tukea toiminnallisin menetelmin?

Koulutus antaa valmiudet arvioida ja tukea perus- ja monilukutaidon valmiuksia toiminnallisten menetelmien avulla inklusiivisessa esiopetuksessa.

KOULUTTAJA Marita Mäkinen, KT, kasvatustieteen professori (emer.), Tampereen yliopisto


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta