Yhteispeli 2020-2021 Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille -koulutukset opettajille 10.9.2021 Helsinki

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille -koulutukset opettajille:

Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Koulutukset koostuvat kolmesta koulutuspäivästä ja koulutuksia järjestetään kahdella eri paikkakunnalla (toisaiseksi webinaareina). Kultakin koulutushankkeessa mukana olevalta koululta opettajien alueellisiin koulutuksiin voi osallistua 2-4 opettajaa.

Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse, teemme yhdessä. Toimintatavoista löytyy lisätietoa Yhteispeli -käsikirjasta, johon löytyy linkki sivun alaosasta. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet opettajat saavat lisäkoulutusta lähikoulutuspäivien aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa. Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Kohderyhmänä on opetushenkilöstö, erityisesti luokanopettajat, mutta myös yläkoulun opettajat voivat osallistua

Toiset opettajien alueelliset koulutukset toteutetaan lähikoulutuksina 9.9.2021 Helsinki, 10.9.2021 Helsinki ja 14.9.2021 Tampere

Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella 10.9.2021 Helsinkiin!

Valitse yläpuolella olevasta listasta koulusi
Tähän voit kirjoittaa tarvittaessa muita lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.