LASTEN VIITTOMAKIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTI JA KEHITYKSEN TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT
Opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, terapeutit ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lasten viittomakielen kehitys
Lasten viitomakielen kehityksen arviointi
Viittomakielen kehityksen tukeminen

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto