Lukivalmiudet, lukutaito, lukuilo ja monikielisyys

Lataa esite tästä

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:


LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5-vuotiaille lapsille -verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, puheterapeutit ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖTLUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmällä voidaan kartoittaa lukemista ennakoivia taitoja lapsen ollessa 3½ – 5½ vuoden ikäinen. Lapsen lukemista ennakoivia taitoja voidaan arvioida LUKIVA-tehtävien sekä vanhemmille suunnatun kyselylomakkeen avulla esimerkiksi neuvolan 4- ja 5-vuotistarkastusten yhteydessä tai päivähoidossa. Vaikka arviointimenetelmät ovat yksinkertaisia ja nopeita esittää, edellyttää niiden luotettava tekeminen ja tulosten arvioiminen kuitenkin asiaan perehtymistä.

Koulutuksessa tutustutaan lyhyesti lukivalmiuksien arviointiin ja lukemisen taitojen ennakointiin liittyvään teoreettiseen ja tutkimukselliseen taustaan. Lisäksi käydään läpi käytännönläheisesti, miten LUKIVA-arviointimenetelmää käytetään, miten sen tuloksia tulkitaan sekä esitellään LUKIVA-arviointimenetelmän kehittelyyn liittyvä taustoja.

Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen (2 h). Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti, Terveystalo kuntoutuspalvelut

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin

KOHDERYHMÄT Esi- ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Millainen merkitys esiopetuksella on lasten luku- ja kirjoitustaidon pohjustajana
 • Millaiset kielelliset taidot tukevat luku- ja kirjoitustaidon oppimista?
 • Miten lukivalmiuksia voi arvioida esiopetuksessa?
 • Miten lukivalmiuksia voi tukea toiminnallisin menetelmin?

Koulutus antaa valmiudet arvioida ja tukea perus- ja monilukutaidon valmiuksia toiminnallisten menetelmien avulla inklusiivisessa esiopetuksessa.

KOULUTTAJA Marita Mäkinen, KT, kasvatustieteen professori (emer.), Tampereen yliopisto


Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen lukutaidon arviointi ja tukeminen

KOHDERYHMÄT (varhais)erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Varhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon arviointi ja tukeminen: koulutuksessa keskitytään tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden taitojen arviointiin ja tukemiseen.

KOULUTTAJA Jonna Salminen, KT, erityisopettaja, Jyväskylän kaupunki


Toiminnallista lukuiloa! ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

KOHDERYHMÄ Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Millaista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnallinen lukeminen on?
 • Miten innostaa lapset kirjoista ja samalla löytää myös omaan työhönsä uusia ideoita ja näkökulmia?
 • Miten lastenkirjallisuus voidaan ottaa osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa?
 • Miten lukuiloa voidaan tuottaa ja levittää lapsille, työkavereille ja lasten perheille?

Kiinnostusta lukemisen maailmaan kannattaa herätellä jo ennen kuin lapsi itse lukee, sillä lukuinnostuksen varhainen tukeminen kantaa pitkälle. Lastenkirjallisuuden kautta voidaan myös rikastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muita teemoja ja lastenkirjojen tarinoiden pohjalta voidaan lähteä uskomattomille seikkailuille. Koulutus pohjautuu Tartu tarinaan -hankkeen antiin ja siinä kehitettyyn Lukuboksi-toimintamalliin.
Koulutuksessa tutustutaan tarkastellaan lastenkirjoja uusista näkökulmista ja työstetään oma suunnitelma lapsiryhmälle valitun lastenkirjan pohjalta.

KOULUTTAJA Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogiikan jatko-opiskelija, Niilo Mäki Instituutti


Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen opettajat ja muu henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa keskustellaan siitä, miksi oman äidinkielen tukeminen on tärkeää ja millä keinoilla sitä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Lasten suomen kielen sanavaraston kehittämisen lisäksi käydään läpi myös vanhempien tukemisen keinoja kielikasvatustyössä. Pääset pohtimaan oman työpaikan keinoja ja mahdollisuuksia kielirikkaan ympäristön luomiseen, lasten kielen kehityksen tukemiseen ja eri kulttuurien esille tuomiseen. Lisäksi jaetaan ideoita monikielisten perheiden kanssa työskentelyyn.

 • Oman äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa
 • Vanhempien tukeminen monikielisten lasten kielikasvatustyössä
 • Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
 • Sanavaraston kasvun tukeminen ja kielirikkaan ympäristön luominen kielileikkien, pelien ja yhdessä lukemisen avulla (sanastotehtävät, kielileikit)

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogiikan jatko-opiskelija, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta