Niilo Mäki Instituutin avoimet ovet!

Tervetuloa mukaan Niilo Mäki Instituutin avoimiin oviin maanantaina 27.3.2023 klo 13.00-14.30! Tilaisuudessa pääset kuulemaan Niilo Mäki Instituutin toiminnasta ja keskustelemaan NMI:n henkilökunnan kanssa.

Niilo Mäki Instituutin työ oppimisen ja oppimisvaikeuksien parissa on tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Kehitämme uusia materiaaleja ja toimintamalleja tutkimusperustaisesti. Se tarkoittaa, että tuotamme materiaalia tutkimuksen tuloksiin nojaten, tutkimme materiaalien vaikutuksia ja muokkaamme niitä tarpeen mukaan.

Avoimet ovet järjestetään tällä kertaa lähitapahtumana, jossa maksimimäärä on 25 osallistujaa. Ilmoittautuneille lähetetään ennen tapahtumaa tarkemmat ohjeet osallistumiseen. Otamme vastaan myös etukäteen mietittyjä kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan tapahtumassa.
Mikäli et pääse mukaan tapahtumaan, mutta haluat tietää Niilo Mäki Instituutista, voimme lähettää edellisen vuoden verkkotallenteen. Verkkotallenteen voit pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tiedotus@nmi.fi

Ilmoittaudu tapahtumaan tämän sivun alaosassa ­­- lämpimästi tervetuloa!

NMI:n toimintaa esittelevät:

Juha-Matti Latvala – FT, toiminnanjohtaja

Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja. Hän on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin Latvala on toiminut vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa ja projektipäällikkönä LukiMat-hankkeen lukemisen osa-alueella sekä osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Latvalan koulutusten teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.

Elina Järviluoma, psykologi, PsM, FM, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti

Järviluoma työskentelee psykologina Niilo Mäki Instituutin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikön ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla. Elinan työ koostuu kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Aiemmin Elina on työskennellyt oppilashuollon psykologina, ja sekä alle kouluikäisten lasten kuntoutuksen että nuorten aikuisten ja aikuisten parissa. Elina on ollut mukana tekemässä Kummi-sarjan 11:ttä julkaisua Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihinsä, sekä ollut pääkirjoittajana lukivaikeutta ja matematiikan oppimisvaikeuksia käsittelevässä OMIS-opassarjassa. Koulutukseltaan Elina on psykologian ja filosofian maisteri, pääaineenaan puheviestintä.

Suvi Ylönen, KM, YTM

Ylönen toimii hankevastaavana Nuorten Hahmola -hankkeessa, jossa tuotetaan tietoa, tukea ja tunnistamisen välineitä 15–19-vuotiaille hahmotusvaikeuksille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville. Aiemmin Ylönen on toiminut myös Hahmotuksen kuntoutus – ja Työikäisten aikuisten hahmottamistaitojen -hankkeissa, joissa on kehitty mm. Hahkun tietopalvelu ja Hahmola-oppimisympäristö ja koulutettu Hahku-mentoreita. Hän on myös toiminut vuosina 2018–2020 Tartu tarinaan -hankkeen vetäjänä ja kehittänyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Lukuboksi-toimintamallia, jossa keskeistä on toiminnallinen lukeminen ja lukuilo. Ylönen on yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri sekä erityispedagogiikan jatko-opiskelija ja hänellä on varhaiserityisopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan pätevyydet. Ylönen tekee väitöskirjaa hahmotusvaikeuksien ilmenemisestä ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Ilmoittautuminen

Lue tietosuojaseloste Tietoja käytetään vain verkkotapahtumasta tiedottamiseen.