Syventävää osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen – Yhteispelin Mentor -koulutus 27.-28.9. 2019 Tampereella

Yhteispelin Mentor -koulutus on suunnattu Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneille opettajille. Tavoitteena on vahvistaa koulutustilanteita ja Yhteispeli -koulutusprosessiin osallistuneiden opettajien asiaosaamista koulutettavasta sisällöstä. Tavoitteena on syventää tietämystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen
tukemisesta, oppia, kuinka voi tukea ja innostaa kollegoja Yhteispelin toimintatapojen toteuttamisessa ja saada käytännönläheisiä ideoita siihen, miten esitellä muille Yhteispelin kokonaisuutta. Kouluttautuminen pitää sisällään akateemisen kirjallisuuteen perehtymistä, ohjausharjoituksia, omien taitojen refelektointia ja vuorovaikutustilanteiden harjoittelua. Myös koulutusmateriaalien muokkaaminen kuuluu osaksi kouluttautumista.

Kenelle:
• Yhteispeli-koulutuksiin osallistuneille YP-opettajille
• Koulutukseen otetaan yhteensä 20 opettajaa.
• Sopikaa rehtorin kanssa kuka ilmoittautuu työyhteisöstä mukaan koulutukseen ja samalla toivomme tiedon siitä, onko muita halukkaita osallistujia
• Jokaiselta Yhteispelissä mukana olleelta koululta toivotaan mukaan ainakin yhtä osallistujaa, mutta koulutus on vapaaehtoinen eikä koululla ole velvoitetta lähettää opettajaa koulutukseen.

Koulutuksen tavoitteet:
• Syventää tietämystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta.
• Oppia, kuinka voi tukea ja innostaa kollegoja Yhteispelin toimintatapojen toteuttamisessa.
• Saada käytännönläheisiä ideoita siihen, miten esitellä muille Yhteispelin kokonaisuutta.
• Tutustua muutamiin koulutustekniikoihin.

Koulutus sisältää:
• 2 pv lähiopetusta (2 op)
• kirjallisuuteen ja taustateorioihin tutustuminen (1 op) ( sisältää ennakkotehtävän ja jatkotehtävän koulutuksen lähipäivien jälkeen)

Paikka ja aika:
• pe-la 27.-28.9. 2019 Tampere, Holiday Club Tampereen kylpylä
• koulutuspäivien pituus klo 10 – 16

Kouluttajat:
Minna Mustakallio-Sorvari ja Kirsi Olli

Osallistumiskulut:
• koulutus on maksuton
• koulu rahoittaa osallistujan matka- ja majoituskulut

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.