Yhteispeli 2020-2021: Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille -koulutus opettajille

Koulutus on suunnattu Yhteispeli -koulutukseen 2016-2020 osallistuneiden koulujen opettajille!

Kouluksessa koulutetaan 2016-2020 Yhteispeli -koulutushankkeissa mukana olleiden koulujen opettajia, jotka eivät päässeet osallistumaan Yhteispeli -koulutushankkeiden aikana opettajien alueellisiin koulutuspäiviin.
Koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä.

Koulutuspäivien sisällöt/koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat:
Tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse, juttutuokio, teemme yhdessä. Toimintatavoista löytyy lisätietoa Yhteispeli -käsikirjasta.
Opettajien koulutuspäivät ovat toiminnallisia ja niiden aikana koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa tehtäväksi. Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä tunne- ja vuorovaikutustaidoista.

Ensimmäinen opettajakoulutuspäivä järjestetään 4.2.2021 webinaarina!
Webinaaripäivä toteutetaan klo: 9.30-14.30 (lounastauko 11.30-12.30).
Kouluttajina toimivat Sari Alanen ja Tiina Ojala.

Toinen ja kolmas opettajakoulutuspäivä järjestetään vuoden 2021 aikana koronatilanteen salliessa lähikoulutuksena Helsingissä.
Koulutuspäivien ajankohdat ja toteutustapa tarkentuvat myöhemmin.

Tunne ja vuorovaikutustaidot Yhteispelissä -juliste


Ilmoittautuminen 4.2.2021 webinaariin tapahtuu alla olevalla lomakkeella.
Koulutusryhmä on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijapaikalle alla olevalla lomakkeella.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.