Lukiarviointi ala- ja yläkoulussa sekä toisella asteella – DigiLukiseulat ja yksilötestit

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:


Alakouluikäisten lasten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – AKI-seulan käyttökoulutus

KOHDERYHMÄT: Alakoulun erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat alakouluikäisten lasten lukitaitojen arvioinnista, opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksessa perehdytään alakouluikäisten lasten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään lasten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden AKI-seulan (AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 1–6, sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet) käyttöön ja tulosten tulkintaan. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi käsitellään lyhyesti myös yksilöllisen arvioinnin, tuen suunnittelun ja oppimisen seurannan välineitä ja periaatteita. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa.

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla AKI-seulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA: Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, LUKINO-hankkeen vastaava tutkija, Niilo Mäki Instituutti sekä yliopisto-opettaja, Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE, Tampereen yliopisto
Pirita Korpivaara, FM, projektisuunnittelija, LUKINO-hanke, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUSPÄIVÄN AIKATAULU
Klo 9.00–15.45

LISÄTIETOA
Lisätietoa AKI-seulasta: https://digilukiseula.nmi.fi/alakoulun-digilukiseula/
Lisätietoa LUKINO-hankkeesta: https://www.nmi.fi/lukino/ 


Yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – Yläkoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus

KOHDERYHMÄT Yläkoulun erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat yläkouluikäisten nuorten lukitaitojen arvioinnista sekä lukivaikeuksisten nuorten opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden Yläkoulun DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen käsitellään lyhyesti myös YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun -testistön yksilötehtäviä (yksilöllinen arviointi). Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella oppilaan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa.

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA Maria Niskakoski (ent. Paananen), KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

KOULUTUSPÄIVÄN AIKATAULUKlo 9.00–15.45.


Yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – Yläkoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus, verkkotallennekoulutus

KOHDERYHMÄT Yläkoulun erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat yläkouluikäisten nuorten lukitaitojen arvioinnista sekä lukivaikeuksisten nuorten opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

LUENTOTALLENTEEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden Yläkoulun DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen käsitellään lyhyesti myös YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun -testistön yksilötehtäviä (yksilöllinen arviointi). Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella oppilaan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa.

Tallenne on kuvattu syksyllä 2021 pidetyn webinaarikoulutuksen yhteydessä. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja pääsee tutustumaan Yläkoulun DigiLukiseulaan ja voi testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA Maria Niskakoski (ent. Paananen), KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

KOULUTUKSEN AIKATAULU Verkkotallenteen pituus on noin 7 x 45 minuuttia. Luentotallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta