Hyvä Viittomakielen omaksuminen ja kehitys 25.3 ja 13.4.2021 koulutukseen osallistuja,

pyydämme sinua antamaan palautetta koulutuksen kehittämiseksi.