Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvoivaan toimintakulttuuriin 2022-2023

Tämä sivu täydentyy Yhteispeli -koulutushankkeen 2022-2023 ajankohdista, koulutuspaikoista ja materiaaleista, kouluvierailupäivistä ja muusta infosta.
Lähetämme tarkempia tietoja koulutuksen käytännön järjestelyistä noin kahta viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Hyvinvoinnin johtamista kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille:

Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan hankkeeseen osallistuvien koulujen rehtoreita. Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Koulutusten sisällöt/koulutettavat toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen kolme kertaa. Koulutukseen sisältyy YS-ajan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen liittyviä itsenäisiä välitöitä. Rehtorikoulutus toteutetaan lähikoulutuksena.


Rehtorikoulutus toteutetaan Tampereella 21.11.2022
Koulutuksen toinen päivä on 8.2.2023 Tampereella.
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30.
Koulutuspaikka 21.11.2022 ja 8.2.2023: Technopolis (koulutustila Luoto) Peltokatu 26, Asemakeskus A-B, Tampere
Kouluttajina toimivat Paula Albacka ja Tiina Ojala.

Luentomateriaali 8.2.2023

Rehtorikoulutuksen kolmas päivä on  23.8.2023 Tampereella. Koulutuspäivä toteutetaan klo 10.00-15.30.
Koulutuspaikka on Technopolis (koulutustila Luoto), Peltokatu 26, Asemakeskus A-B, Tampere.
Kouluttajina toimivat Paula Albacka ja Minna Mustakallio-Sorvari

Luentomateriaali 23.8.2023

Ilmoittautuminen 21.11.2022 alkavaan rehtorikoulutukseen
(Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan kaikkiin kolmeen koulutuspäivään)

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille:

Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan koulutushankkeessa mukana olevien koulujen opettajia. Koulut voivat lähettää koulutukseen 2-5 opettajaa/koulu. Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Opettajien toiminnallisissa koulutuksissa koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Koulutettavat Yhteispelin toimintatavat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse ja teemme yhdessä. Opettajat saavat lisäkoulutusta kouluilla järjestettävien lähikoulutusten aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa kolme kertaa. Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Koulutuksia toteutetaan Helsingissä ja Jyväskylässä lähikoulutuksina.

Ensimmäinen opettajakoulutus toteutetaan 29.11.2022 Helsingissä ja 1.12.2022 Jyväskylässä.
Koulutuksen toinen päivä toteutetaan 7.2.2023 Jyväskylässä ja 9.2.2023 Helsingissä. Kolmas koulutuspäivä toteutetaan elo-syyskuussa 2023.
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30.
Koulutuspaikka 29.11.2022 Helsinki: Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Koulutuspaikka 1.12.2022 Jyväskylä: Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä
Kouluttajina toimivat Sari Alanen ja Hanne Piiroinen.
Luentomateriaali 29.11. ja 1.12.2022

Koulutuksen toinen päivä toteutetaan 7.2.2023 Jyväskylässä ja 9.2.2023 Helsingissä
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30. Koulutuspaikkana 7.2.2023 Jyväskylässä on Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä ja 9.2.2023 Helsingissä Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki.
Kouluttajina toimivat Yhteispeli -kouluttajat Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja/kouluttaja ja Hanne Piiroinen, luokanopettaja.

Luentomateriaali 7.2.2023 Jyväskylä ja 9.2.2023 Helsinki

Koulutuksen kolmas päivä totetetaan 29.8.2023 Jyväskylässä ja 6.9.2023 Helsingissä.
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30.
Koulutuspaiikka 29.8.2023 Jyväskylä Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä
Koulutuspaikka 6.9.2023 Helsinki Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
Kouluttajina toimivat Tiina Ojala ja Sari Alanen.

Luentomateriaali 29.8. ja 6.9.2023

Ilmoittautuminen opettajakoulutukseen 29.11.2022 Helsinkiin
(Helsingin koulutukseen toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti koulut: Lauttakylän koulu, Friisilän koulu, Eteläinen koulu, Myllykosken yhtenäiskoulu, Korian koulu)

Ilmoittautuminen opettajakoulutukseen 1.12.2022 Jyväskylään
(Jyväskylän koulutukseen toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti koulut: Harjun koulu, Jyskän koulu, Frosteruksen koulu, Katajan koulu, Mäntykankaan koulu)

(Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan kaikkiin kolmeen koulutuspäivään)

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle:

Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa. Ensimmäinen ja viimeinen koulutus toteutetaan lähikoulutuksina ja keskimmäinen koulutuspäivä etäyhteyksin. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koulutukset ovat toiminnallisia ja niissä koulutetaan työyhteisölle yhteiseen työskentelyyn ja työssä oppimiseen suunniteltuja Yhteispelin toimintatapoja: työyhteisökokous, huoltamo ja pikkukurssit. Kunkin koulutuskerran jälkeen työyhteisö käyttää koulutettua toimintatapaa yhteisessä työskentelyssään ja työskentelyssä esille tulleisiin pulmiin ja oivalluksiin palataan seuraavalla koulutuskerralla kouluttajajohtoisesti. Koulutuspäivien aikana uusia toimintatapoja luokissaan kokeilleet opettajat kertovat kollegoilleen toimintatapojen aloittamiseen liittyvistä kokemuksista ja innostavat muitakin kokeilemaan uudenlaista toimintaa. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min kouluttajatapaaminen rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille.
Ensimmäiset työyhteisökoulutukset toteutetaan joulukuu 2022 – helmikuu 2023 välisenä aikana.

Huom! Kaikkien työyhteisökoulutuksiin osallistuvien tulee täyttää Opetushallituksen edellyttämä taustatietolomake!

Täytä lomake tästä

Yhteispeli -kouluttajat
Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Albacka, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja/kouluttaja
Kirsi Olli, luokanopettaja, aineenopettaja
Hanne Piironen, luokanopettaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori

Tunne ja vuorovaikutustaidot Yhteispelissä -juliste

Mistä Yhteispelissä on kysymys?

Tietoa vanhemmille yhteispelistä löydät täältä

Ideoita Yhteispelin toimintatapojen toteutukseen Lähetä oma vinkkisi täällä!

YHTEISPELI KÄSIKIRJA
Täältä löydät Yhteispelin käsikirja sähköisenä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen

Mikäli haluatte ostaa käsikirjan on se tilattavissa THLn verkkokaupasta osoitteessa
https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/yhteispeli-koulussa/1130179
Käsikirja on nähtävllä koulutuksissa.

Yhteispeliin liittyvät tutkimusjulkaisut
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/yhteispeli/julkaisut

FACEBOOK
Olemme avanneet suljetun keskusteluryhmän Yhteispelikoulutuksiin osallistuville, jossa tiedotamme Yhteispeli-koulutuksiin liittyvistä asioista, ja jossa on mahdollista keskustella Yhteispeliin liittyvistä asioista. Olette tervetulleita liittymään. https://www.facebook.com/groups/553924811480584/
Tiedotamme myös sähköpostilla.

HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI
Hankkeessa tuotettiin videomateriaaliT Yhteispelin toimintatavoitsta Luokkapiiri https://youtu.be/ijUymaWrKno ja Teen itse https://youtu.be/2_GgtcTJIQ0 Videossa kuvataan Luokkapiirin ja Teen itse -toimintavapojen keskeisimmät piirteet ja opastetaan toteutukseen.