Laskutaidon kivijalka rakentuu yhteenlaskun ymmärtämisestä

Matematiikan oppimisvaikeus ilmenee yleisimmin vaikeutena oppia ja muistaa aritmeettisia yhdistelmiä eli peruslaskuja.  Tällöin hyödytään tehokkaiden laskustrategioiden opettelusta.  Tuire Koponen PsT, dosentti ja  Riikka Mononen KT, dosentti halusivat vastata opettajien tarpeeseen saada käyttöönsä tutkimusperustaista harjoitusmateriaalia yhteenlaskutaitojen harjoitteluun luomalla strategiapohjaisen Selkis-harjoittelumateriaalin. Selkis-harjoitusohjelmaa on tutkittu suomalaisessa alakouluikäisiin suunnatussa interventiotutkimuksessa. Tutkimukset ovat osoittaneet laskusujuvuuden haasteita omaavien lasten yhteenlaskun sujuvuuden kehittyvän merkittävästi intervention aikana. Harjoitusohjelmasta ilmestyi keväällä 2022 uusi päivitetty versio, johon on tehty pieniä muutoksia käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Version käytettävyyttä on selkeytetty ja teoriaosuutta päivitetty uusimpiin tutkimustuloksiin perustuen.

Sujuva laskutaito edellyttää laskustrategioiden oppimista ja opettamista

Viimeistään 3. luokalla pienten yhteen- ja vähennyslaskujen vastausten muistista hakemisen tulisi olla pääasiallinen strategia laskemisessa. Osavastausten sujuva muistista hakeminen on keskeinen työkalu ratkottaessa esimerkiksi allekainlaskuja ja päässälaskuja useampinumeroisilla luvuilla tai sanallisia tehtäviä.

Matematiikan oppimisvaikeudessa aritmeettisten yhdistelmien muistamiseen perustuvat ratkaisumallit ovat yleensä vaikeita ja niiden kuntouttamiseksi tarvitaan tukitoimia. Siksi olisi hyödyllistä ohjata lasta oppimaan laskustrategioita, jotka pohjautuvat käsitteiden, lukujen ja laskutoimitusten perusteelliseen ymmärtämiseen. Harjoiteltuja strategioita on tärkeä myös vahvistaa ja tässä hyödyksi voi olla pelinomainen harjoittelu, jossa on paljon toistoa ja joka sisältää myös sujuvuuden harjoittelua. Erityistä huomiota matematiikan oppimisessa tulisikin kiinnittää laskutaidon kivijalkana toimivaan yhteenlaskutaitoon.

Opettajat ja oppilaat hyötyvät harjoitusohjelman käytöstä

Selkis-yhteenlasku harjoitusohjelmaa voidaan käyttää alkuopetuksessa osana matematiikan opetusta tai erityisopetuksessa niiden lasten kanssa, joiden yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1-20. Lisäksi harjoittelua voidaan laajentaa lukualueelle 20-1000. Ohjelmaa voidaan käyttää myös koulun ulkopuolella ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa. Ohjelmassa perusajatuksena on harjoittelun kokonaisvaltaisuus; siinä korostetaan yhteenlaskukäsitteen hallintaa, ja siten tuetaan tehokkaiden laskustrategioiden sekä aritmeettisten yhdistelmien oppimista ja hallintaa. Yhteenlaskua harjoitellaan toiminnallisten tehtävien sekä pelien avulla.

Opettaja hyötyy pedagogisesti harjoitusmateriaalin teoriaosuudesta, josta saa tietoa yhteenlaskutaidon kehittymisestä ja siitä, miten laskustrategioita opetetaan. Opettaja voi myös ottaa materiaalin sellaisenaan käyttöön sellaisten oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat tehostettua tukea yhteenlaskujen sujuvuuden oppimisessa. Oppilas puolestaan pystyy harjoitusohjelman materiaalien avulla harjoittelemaan yhteenlaskustrategioita motivoivilla tavoilla edeten oman oppimisvauhdin mukaan. Arviointitehtävien perusteella oppilas saa tietoa omasta edistymisestä laskusujuvuudessa. Selkis-materiaalissa on myös huomioitu kotiharjoittelu erilaisten pelien muodossa sekä kodin tiedottaminen harjoittelun edistymisestä.

Tutustu Selkikseen Kojussa: https://koju.nmi.fi/tuote/selkis-yhteenlaskua-ymmartamaan/