Lukiarviointi ja tuki toisella asteella – DigiLukiseula ja yksilötesti

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – digitaalisen seulontamenetelmän DigiLukiseulan käyttökoulutus, verkkotallenne

KOHDERYHMÄT Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta, ja jotka haluavat kouluttautua erityisesti DigiLukiseulan käyttöön.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.
Tallenteen pituus on n. 4,5h.

KOULUTTAJAT
Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia ja
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

Lisätietoa Digilukiseulasta.


Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – digitaalisen seulontamenetelmän (DigiLukiseula) ja yksilötestistön käyttökoulutus, verkkotallenne

KOHDERYHMÄT Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

HUOM!  Koulutuksessa ei käsitellä lukiokoulutukseen liittyviä säädöksiä/ määräyksiä ja lausuntojen kirjoittamisen periaatteita, joita YTL määrittelee. Vaikeusasteen arviointia ja lausunnon kirjoittamisen periaatteita käydään läpi yleisellä tasolla, jotta koulutus soveltuu myös ammatillisella puolella työskenteleville.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia sekä perehdytään uuden DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan sekä tarkastellaan opiskelun tukitoimia.

Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään opiskelijaesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa, yhteistyötä ja opiskelun tukitoimia. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.
Tallenteen pituus on n. 5h.

KOULUTTAJA Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

Lisätietoa Digilukiseulasta
Lisätietoa yksilötestistöstä


Mitä lukiarvioinnin jälkeen? – lukivaikeuksisen nuoren opiskelun tukeminen ja erityisjärjestelyt

Koulutuspäivä rakentuu Lukemalla ja tekemällä -kirjan pohjalle.

KOHDERYHMÄT
Kaikki toisen asteen oppilaitosten opettajat, ammattikorkeakoulujen opettajat, yläkoulun opettajat, erityisopettajat, puheterapeutit, oppilaanohjaajat ja ne, jotka vastaavat lukihäiriöisten nuorten tukemisesta ja opetuksesta. Toivotaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöön perehtymistä.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Taustaksi tietoa lukivaikeuksien ilmenemisestä
Organisatoriset järjestelyt lukivaikeuksien tunnistamiseksi ja tukitoimet
Lukiongelmien merkitys oppiaineissa ja tukitoimiin perehtyminen
Tuki luokkatilanteissa, pienryhmässä ja yksilötasolla

KOULUTTAJA
Leila Kairaluoma, KT, erityisopettaja, tutkija, Oulun yliopisto
Lisätietoa Lukemalla ja tekemällä -kirjasta


Kysy lisää tilauskoulutuksesta:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta