Lukiarviointi ja tuki toisella asteella – DigiLukiseula ja yksilötesti

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – DigiLukiseulan käyttökoulutus, verkkotallenne

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta, ja jotka haluavat kouluttautua erityisesti DigiLukiseulan käyttöön.

TALLENNEKOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Koulutus sisältää elokuussa 2023 kuvatut verkkokoulutustallenteet:

 1. Mitä arvioidaan? Lukivaikeus nuorilla. (kesto noin 1 h 10 min)
 2. Miksi arvioidaan? Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin lähtökohdat. (kesto noin 25 min)
 3. Miten arvioidaan? Nuorten ja aikuisten DigiLukiseulan käyttö ja tulosten tulkinta. (kesto noin 1h 15 min)

Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen orientoiva tehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

Tallennekoulutus on katsottavissa vähintään puolen vuoden ajan alkaen tilauksesta.

KOULUTTAJA
Maria Niskakoski, KM, EO, erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio, Gradia ja vastaava tutkija, DigiLukiseula-hanke, Niilo Mäki Instituutti

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

Lisätietoa Digilukiseulasta.


Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – DigiLukiseulan ja yksilötestistön käyttökoulutus lukioon, verkkotallenne

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

TALLENNEKOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan lukiossa. Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea.

DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Koulutus sisältää syksyllä 2023 kuvatut verkkokoulutustallenteet:

 1. Mitä arvioidaan? Lukivaikeus nuorilla. (kesto noin 1 h 10 min)
 2. Miksi arvioidaan? Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin lähtökohdat. (kesto noin 25 min)
 3. Miten arvioidaan? Nuorten ja aikuisten DigiLukiseulan käyttö ja tulosten tulkinta. (kesto noin 1h 15 min)
 4. Miten arviointia jatketaan? Yksilötestistön käyttö ja tulosten tulkinta (suunnattu erityisesti lukion henkilöstölle) (kesto noin 1,5 h)

Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen orientoiva tehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

Tallennekoulutus on katsottavissa vähintään puolen vuoden ajan alkaen tilauksesta.

KOULUTTAJA
Maria Niskakoski, KM, EO, erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio, Gradia ja vastaava tutkija, DigiLukiseula-hanke, Niilo Mäki Instituutti

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

Lisätietoa Digilukiseulasta
Lisätietoa yksilötestistöstä


Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – DigiLukiseulan ja yksilötestistön käyttökoulutus ammatilliseen koulutukseen

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

TALLENNEKOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan erityisesti ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea.

DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Koulutus sisältää syksyllä 2023 kuvatut verkkokoulutustallenteet:

 1. Mitä arvioidaan? Lukivaikeus nuorilla. (kesto noin 1 h 10 min)
 2. Miksi arvioidaan? Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin lähtökohdat. (kesto noin 25 min)
 3. Miten arvioidaan? Nuorten ja aikuisten DigiLukiseulan käyttö ja tulosten tulkinta. (kesto noin 1h 15 min)
 4. Miten arviointia jatketaan? Yksilötestistön käyttö ja tulosten tulkinta (suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen henkilöstölle) (kesto noin 1,5 h)

Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen orientoiva tehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

Tallennekoulutus on katsottavissa vähintään puolen vuoden ajan alkaen tilauksesta.

KOULUTTAJA
Maria Niskakoski, KM, EO, erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio, Gradia ja vastaava tutkija, DigiLukiseula-hanke, Niilo Mäki Instituutti

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

Lisätietoa Digilukiseulasta
Lisätietoa yksilötestistöstä


Mitä lukiarvioinnin jälkeen? – lukivaikeuksisen nuoren opiskelun tukeminen ja erityisjärjestelyt

Koulutuspäivä rakentuu Lukemalla ja tekemällä -kirjan pohjalle.

KOHDERYHMÄT
Kaikki toisen asteen oppilaitosten opettajat, ammattikorkeakoulujen opettajat, yläkoulun opettajat, erityisopettajat, puheterapeutit, oppilaanohjaajat ja ne, jotka vastaavat lukihäiriöisten nuorten tukemisesta ja opetuksesta. Toivotaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöön perehtymistä.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Taustaksi tietoa lukivaikeuksien ilmenemisestä
Organisatoriset järjestelyt lukivaikeuksien tunnistamiseksi ja tukitoimet
Lukiongelmien merkitys oppiaineissa ja tukitoimiin perehtyminen
Tuki luokkatilanteissa, pienryhmässä ja yksilötasolla

KOULUTTAJA
Leila Kairaluoma, KT, erityisopettaja, tutkija, Oulun yliopisto
Lisätietoa Lukemalla ja tekemällä -kirjasta


Kysy lisää tilauskoulutuksesta:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta