Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia 2019-2020 koulutuspäivät

Tämä sivu täydentyy Yhteispeli -koulutusten ajankohdista, koulutuspaikoista ja materiaaleista, kouluvierailupäivistä ja muusta infosta.

Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille :

Alueellisissa koulutuspäivissä koulutetaan koulutusprosessiin mukaan lähteneiden koulujen rehtoreita. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Alueellisia koulutuspäiviä on kaksi ja ne järjestetään kahdella eri paikkakunnalla. Yhteispeli – koulutuskokonaisuus alkaa alueellisilla rehtorikoulutuksilla.

Ensimmäiset alueelliset rehtorikoulutukset:
29.10.2019 klo 10.00-15.30 Tampere, Technopolis, Yliopistonrinne (koulutustila Häggman ), Kalevantie 2, Tampere
30.10. 2019 klo 10.00-15.30 Helsinki, Technopolis Ruoholahti (kokoustila Marx), Hiilikatu 3, Helsinki
Kouluttajina toimivat Sari Alanen ja Paula Alasuvanto.

Ensimmäiset alueelliset rehtorikoulutukset luentomateriaali


Toiset alueelliset rehtorikoulutukset toteutetaan 2.12.2020 ja 3.12.2020 webinaareina!
Webinaaripäivät toteutetaan klo: 9.30-14.30 (lounastauko 11.30-12.30).
Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja voit valita, kumpaan webinaaripäivään osallistut.
Ilmoittautuminen 2.12.2020 webinaariin tästä
Ilmoittautuminen 3.12.2020 webinaariin tästä

Kouluttajina toimivat Paula Alasuvanto ja Minna Mustakallio-Sorvari.

Luentomateriaali

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille -koulutukset opettajille:

Alueellisissa koulutuspäivissä koulutetaan koulutusprosessiin mukaan lähteneiden koulujen luokanopettajia. Alueelliset opettajien koulutukset koostuvat kolmesta koulutuspäivästä ja koulutuksia järjestetään kahdella eri paikkakunnalla. Kultakin koulutushankkeessa mukana olevalta koululta opettajien alueellisiin koulutuksiin voi osallistua 2-4 opettajaa. Opettajien koulutuspäivät ovat toiminnallisia ja niiden aikana koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa tehtäväksi.

Ensimmäiset alueelliset opettajakoulutukset:
31.10.2019 klo 10.00-15.30 Helsinki, Technopolis Ruoholahti (kokoustila Marx), Hiilikatu 3, Helsinki
7.11.2019 klo 10.00-15.30 Helsinki, Technopolis Ruoholahti (kokoustila Marx), Hiilikatu 3, Helsinki
8.11.2019 klo 10.00-15.30 Tampere, Technopolis, Yliopistonrinne (koulutustila Pappkoff) Kalevantie 2, Tampere
Kouluttajina toimivat Minna Mustakallio-Sorvari ja Sari Alanen.

Opettajien alueellinen koulutus 1 luentomateriaali

Toiset alueelliset opettajakoulutukset:
2.3.2020 klo 10.00-15.30 Technopolis, Yliopistonrinne (koulutustila Hellens&Mattsson ) Kalevantie 2, Tampere
4.3. 2020 klo 10.00-15.30 Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki
5.3.2020 klo 10.00-15.30 Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki
Kouluttajina toimivat Sari Alanen ja Kirsi Olli.

Opettajien alueellinen koulutus 2 luentomateriaali

Kolmannet alueelliset opettajakoulutukset toteutetaan 18.1.2021, 19.1.2021 ja 20.1.2021 webinaareina!
Webinaaripäivät toteutetaan klo: 9.30-14.30 (lounastauko 11.30-12.30).
Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja voit valita, mihin kolmesta webinaaripäivään osallistut.

Ilmoittautuminen 18.1.2021 webinaariin tästä
Ilmoittautuminen 19.1.2021 webinaariin tästä
Ilmoittautuminen 20.1.2021 webinaariin tästä

Kouluttajina toimivat Tiina Ojala ja Sari Alanen
Koulutusmateriaali

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn – opetushenkilökunnan koulutus:

Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetus- ja ohjaushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille. Kouluvierailuja toteutetaan koulutusprosessin aikana kolme kullekin koulutushankkeessa mukana olevalle koululle. Kouluvierailujen ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.
Huom! Kaikkien työyhteisökoulutuksiin osallistuvien tulee täyttää Opetushallituksen edellyttämä taustatietolomake!
Lomakkeen pääset täyttämään tältä sivulta.

Yhteispelin 2019-2020 koulutushankkeen kaikki syksyn 2020 kouluvierailupäivät siirtyvät toteutettavaksi vasta vuoden 2021 puolella. Koronatilanteen ja koulujen omien aikataulujen sallisessa kevätlukukauden 2021 aikana jokaisella koululla pyritään toteuttamaan ainakin yksi työyhteisökoulutus.. Lähetämme vielä tarkempia tietoja kouluvieraulujen toteutuksesta, kun ajankohdat varmistuvat.

Syventävää osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen:

Yhteispelin Mentor -koulutus on suunnattu Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneille opettajille. Tavoitteena on vahvistaa koulutustilanteita ja Yhteispeli -koulutusprosessiin osallistuneiden opettajien asiaosaamista koulutettavasta sisällöstä. Yhteispeli Mentor -koulutus järjestetään kesäkuussa 9.-10.6.2021 webinaarina.
Kouluttajina toimivat Paula Alasuvanto ja Minna Muskakallio-Sorvari. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Lisätiedot maria.rintanen@nmi.fi

Ideoita Yhteispelin toimintatapojen toteutukseen

Tunne ja vuorovaikutustaidot Yhteispelissä -juliste

YHTEISPELI KÄSIKIRJA
Täältä löydät Yhteispelin käsikirja sähköisenä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen

Mikäli haluatte ostaa käsikirjan on se tilattavissa THLn verkkokaupasta osoitteessa
https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/yhteispeli-koulussa/1130179
Käsikirja on nähtävllä koulutuksissa.

Yhteispeliin liittyvät tutkimusjulkaisut
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/yhteispeli/julkaisut

FACEBOOK
Olemme avanneet suljetun keskusteluryhmän Yhteispelikoulutuksiin osallistuville, jossa tiedotamme Yhteispeli-koulutuksiin liittyvistä asioista, ja jossa on mahdollista keskustella Yhteispeliin liittyvistä asioista. Olette tervetulleita liittymään. https://www.facebook.com/groups/553924811480584/
Tiedotamme myös sähköpostilla.