Selkosuomea kouluun

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokielen asiantuntija Riikka Tuohimetsän, KM, koulutuksesta koostetusta tuotoksesta löydät hyödyllistä tietoa ja vinkkejä selkokielisten opetusmateriaalien luomiseen. Suomessa yli puoli miljoonaa ihmistä tarvitsee selkokieltä ja määrä kasvaa. Selkokieltä tarvitsevat esimerkiksi ikääntyneet ja muistisairaat, maahanmuuttajat ja erityisoppilaat.

Tutustu OPH-tuotokseen täällä!

Tiivistelmä

Selkokielisessä tekstissä aihetta käsitellään konkreettisella ja havainnollisella tavalla; tavoitteena on lukijan huomioiva ja kohtelias kieli. Kun tekstiä kirjoitetaan, lähdetään liikkeelle lukijan maailmasta ja tarpeista. Tekstin sisältämän informaation määrään kiinnitetään huomiota. Tekstin rakenne on looginen ja helposti avautuva ja tekstissä suositaan helppoja ja tuttuja sanoja. Ilmava taitto helpottaa lukemista ja hahmottamista ja fontti on sellainen, josta kirjaimet tunnistaa helposti ja ne erottuvat toisistaan. Myös kuvat ja taitto tukevat ymmärtämistä. Kuvituksella on suuri merkitys, koska se auttaa ymmärtämään tekstiä.

Selkokielinen puhe on lyhyttä ja selkeää; puhutaan tai kysytään yhdestä asiasta kerrallaan. Aiheesta toiseen vaihto tehdään selkeästi. Puhuessa käytetään puhekumppanille tuttuja sanoja ja vältetään murre- ja slangisanoja. Vaikeat sanat selitetään ja vaikeiden käsitteiden kohdalla annetaan esimerkkejä. Puhuessa käytetään yksinkertaisia lauserakenteita. Puheen tukena voidaan käyttää myös esimerkiksi visualisointia, viittomia ja nonverbaalia viestintää. Puheen rytmiin ja äänenkäyttöön tulee kiinnittää huomiota; äännetään sanat selkeästi ja puhutaan kuuluvalla äänellä.

Selkokirja on nimensä mukaisesti tavallista kirjaa selkeämpi esimerkiksi kappalejaoltaan, lauseiltaan, juoneltaan ja ulkoasultaan. Selkokirja on hyvä vaihtoehto, kun tavallista kirjaa on vaikea lukea, ei jaksa lukea pitkiä kirjoja tai lukeminen on vastenmielistä. Selkokirja madaltaa kynnystä lukemiseen.

Mistä tuotokset ovat peräisin? Nostot-välilehdellä esitellyt tuotokset on koottu Niilo Mäki Instituutin toteuttamista Opetushallituksen rahoittamista täydennyskoulutushankkeista. Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä!