Yhteispeli – hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kouluyhteisössä 2023-2024

Tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa ja vaikuttaa koko koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta. Koulutuksissa koulutetaan opettajia lasten työskentelyn ohjaamiseen, rehtoreita koulun kehittämiseen ja muutosprosessien johtamiseen sekä työyhteisöä aikuisten keskinäisen työskentelyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Tämä sivu täydentyy Yhteispeli -koulutushankkeen 2023-2024 ajankohdista, koulutuspaikoista ja materiaaleista, kouluvierailupäivistä ja muusta infosta.
Lähetämme tarkempia tietoja koulutuspäivien käytännön järjestelyistä noin kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

Hyvinvoinnin johtamista kouluyhteisöön – koulutukset rehtoreille:

Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan hankkeeseen osallistuvien koulujen rehtoreita. Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Koulutusten sisällöt/koulutettavat toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen kolme kertaa. Koulutukseen sisältyy YS-ajan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen liittyviä itsenäisiä välitöitä. Rehtorikoulutus toteutetaan lähikoulutuksena kahdella paikkakunnalla, joiden sijainnit määrittyivät koulutukseen valittujen koulujen sijainnin perusteella.

Ensimmäiset rehtorikoulutuspäivät toteutetaan 20.11.2023 Tampereella ja 21.11.2023 Helsingissä.

Koulutuspaikka 20.11.2023 Tampere: Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1
Koulutuspaikka 21.11.2023 Helsinki: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30. Kouluttajina toimivat Sari Alanen ja Minna Mustakallio-Sorvari.

Luentomateriaali 20.-21.11.2023

Rehtorikoulutuksen seuraavat päivät toteutetaan 5.3.2024 ja 20.8.2024 Tampereella ja 6.3.2024 ja 19.8.2024 Helsingissä.
Koulutuspaikka 5.3.2024 ja 20.8.2024 Tampere: Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1
Koulutuspaikka 6.3.2024 ja 19.8.2024 Helsinki: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30. Kouluttajina toimivat 5.-6.3.2024 Sari Alanen ja Paula Albacka ja 19.-20.8.2024 Paula Albacka ja Tiina Ojala

Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi halutessaan yksi opettaja. Jokaiselta osallistujalta tarvitaan oma ilmoittautuminen. Samalla ilmoittautumislomakkeella ilmoittaudutaan kaikkiin kolmeen koulutuspäivään.

Luentomateriaali 5.-6.3.2024

Ilmoittautuminen Yhteispelin rehtorikoulutus 20.11.2023 Tampere (Tampereen koulutukseen toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti koulut: Kappelimäen koulu, Väinölän koulu, Mahnalan Ympäristökoulu, Törnävän koulu, Hietalahden koulu, Otsonkoulu, Hämeenlinnan yhteiskoulu, Möysän peruskoulu, Alasenjärven peruskoulu)

Ilmoittautuminen Yhteispelin rehtorikoulutus 21.11.2023 Helsinki (Helsingin koulutukseen toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti koulut: Hämeenkadun koulu, Aseman koulu, Anttilan koulu, Puotilan ala-aste, Ressun peruskoulu, Porolahden peruskoulu, Keinutien ala-asteen koulu, Valkealan yhtenäiskoulu, Langinkosken koulu, Koulumestarin koulu, Koivuhaan koulu)

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille:

Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan koulutushankkeessa mukana olevien koulujen opettajia. Koulut voivat lähettää koulutukseen 2-5 opettajaa/koulu. Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Opettajien toiminnallisissa koulutuksissa koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Koulutettavat Yhteispelin toimintatavat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse ja teemme yhdessä. Opettajat saavat lisäkoulutusta kouluilla järjestettävien lähikoulutusten aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa kolme kertaa. Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Koulutuksia toteutetaan lähikoulutuksena Tampereella ja kaksi rinnakkaisryhmää Helsingissä.

Ensimmäiset opettajien koulutuspäivät toteutetaan 28.11.2023 Tampereella, 29.11.2023 Helsingissä ja 30.11.2023 Helsingissä.
Opettajakoulutus sisältää kolme koultuspäivää ja ajankohdat ovat:
28.11.2023, 7.3.2024 ja 5.9.2024 Tampere
29.11.2023, 11.3.2024 ja 28.8.2024 Helsinki
30.11.2023, 12.3.2024 ja 29.8.2024 Helsinki
Koulutuspaikka 28.11.2023 Tampere: Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1
Koulutuspaikka 29.11.2023 Helsinki: Helsingin ylipisto, Minerva (sali K113), Siltavuorenpener 5 A
Koulutuspaikka 30.11.2023 Helsinki: Helsingin ylipisto, Fabianinkatu 24 (sali 531), Huom sisäänkäynti on sisäpihan kautta!
Koulutuspäivät 28.-30.11.2023 toteutetaan klo 10.00-15.30. Kouluttajina toimivat Paula Albacka ja Jenni Toivonen.
Luentomateriaali 1. opettajakoulutus 28.-30.11.2023

Koulutuspaikka 7.3.2024 ja 5.9.2024 Tampere: Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1
Koulutuspaikka 11.3.2024 ja 28.8.2024 Helsinki ja 12.3.2024 ja 29.8.2024 Helsinki Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30. Kouluttajina toimivat maaliskuussa Minna Mustakallio-Sorvari ja Tiina Ojala ja elokuuussa Minna Mustakallio-Sorvari ja Sari Alanen.

Luentomateriaali 2. opettajakoulutus 7.3. ja 11.-12.3.2024

Koulut voivat lähettää koulutukseen 2-5 opettajaa/koulu. Jokaiselta osallistujalta tarvitaan oma ilmoittautuminen. Samalla ilmoittautumislomakkeella ilmoittaudutaan kaikkiin kolmeen koulutuspäivään.

Ilmoittautuminen Yhteispelin opettajakoulutus 28.11.2023 Tampere (Tampereen koulutukseen toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti koulut: Kappelimäen koulu, Väinölän koulu, Mahnalan Ympäristökoulu, Törnävän koulu, Hietalahden koulu, Otsonkoulu)

Ilmoittautuminen Yhteispelin opettajakoulutus 29.11.2023 Helsinki ryhmä 1 (Helsingin 1. ryhmään toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti koulut: Hämeenlinnan yhteiskoulu, Hämeenkadun koulu, Aseman koulu, Anttilan koulu, Puotilan ala-aste, Ressun peruskoulu)

Ilmoittautuminen Yhteispelin opettajakoulutus 30.11.2023 Helsinki ryhmä 2 (Helsingin 2. ryhmään toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti koulut: Porolahden peruskoulu, Keinutien ala-asteen koulu, Möysän peruskoulu, Alasenjärven peruskoulu, Valkealan yhtenäiskoulu, Langinkosken koulu, Koulumestarin koulu, Koivuhaan koulu)

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle:

Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa lähikoulutuksina. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koulutukset ovat toiminnallisia ja niissä koulutetaan työyhteisölle yhteiseen työskentelyyn ja työssä oppimiseen suunniteltuja Yhteispelin toimintatapoja: työyhteisökokous, huoltamo ja pikkukurssit. Kunkin koulutuskerran jälkeen työyhteisö käyttää koulutettua toimintatapaa yhteisessä työskentelyssään ja työskentelyssä esille tulleisiin pulmiin ja oivalluksiin palataan seuraavalla koulutuskerralla kouluttajajohtoisesti. Koulutuspäivien aikana uusia toimintatapoja luokissaan kokeilleet opettajat kertovat kollegoilleen toimintatapojen aloittamiseen liittyvistä kokemuksista ja innostavat muitakin kokeilemaan uudenlaista toimintaa. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min kouluttajatapaaminen rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille.

Huom! Kaikkien työyhteisökoulutuksiin osallistuvien tulee täyttää Opetushallituksen edellyttämä taustatietolomake!

Täytä lomake tästä

Yhteispeli -kouluttajat
Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Albacka, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori
Jenni Toivonen, erityisopettaja

Tunne ja vuorovaikutustaidot Yhteispelissä -juliste

Mistä Yhteispelissä on kysymys?

Tietoa vanhemmille yhteispelistä löydät täältä

YHTEISPELI KÄSIKIRJA
Täältä löydät Yhteispelin käsikirja sähköisenä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen

Mikäli haluatte ostaa käsikirjan on se tilattavissa THLn verkkokaupasta osoitteessa
https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/yhteispeli-koulussa/1130179
Käsikirja on nähtävllä koulutuksissa.

Yhteispeliin liittyvät tutkimusjulkaisut
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/yhteispeli/julkaisut

Yhteispeli-koulutushankkeissa on tuotettu materiaalia mm. lisävinkkejä Yhteispelin toimintatapoihin. Materiaalit löydät tämän sivun alaosasta.

FACEBOOK
Olemme avanneet suljetun keskusteluryhmän Yhteispelikoulutuksiin osallistuville, jossa tiedotamme Yhteispeli-koulutuksiin liittyvistä asioista, ja jossa on mahdollista keskustella Yhteispeliin liittyvistä asioista. Olette tervetulleita liittymään. https://www.facebook.com/groups/553924811480584/
Tiedotamme myös sähköpostilla.