Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvointia kouluun 2021-2022 koulutuspäivät

Tämä sivu täydentyy Yhteispeli -koulutushankkeen 2021-2022 ajankohdista, koulutuspaikoista ja materiaaleista, kouluvierailupäivistä ja muusta infosta.
Lähetämme tarkempia tietoja koulutuksen käytännön järjestelyistä noin kahta viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille:

Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Koulutusten sisällöt/koulutettavat toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Alueellisia koulutuspäiviä on kolme ja ne järjestetään Tampereella ja Helsingissä. Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja rehtori ja työpari voivat valita, kumpaan päivään osallistuvat. Koulutuksen ensimmäinen ja viimeinen päivä toteutetaan lähikoulutuksena ja keskimmäinen päivä etäyhteyksin.

Koulutuksen ensimmäinen päivä toteutetaan webinaarina 24.11.2021 ja 25.11.2021.
Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja voitte valita, kumpaan webinaaripäivään osallistutte. Toivomme, että rehtorin mukana koulutukseen osallistuu koulussa toimiva opettaja, joka toimii koulutuspäivässä rehtorin suunnitteluparina. Pari suunnittelee yhdessä, miten koulutuskokonaisuus ja uudet toimintatavat organisoidaan omalla koululla. Molempien tulee ilmoittautua erikseen. Ilmoittautumiset toivomme viimeistään kahta viikkoa ennen koulutuspäivää.
Ilmoittautuminen 24.11.2021 webinaariin
Ilmoittautuminen 25.11.2021 webinaariin
Koulutuspäivät toteutetaan webinaarina Zoom-alustalla klo 10.00-15.30. Liittymislinkin webinaariin lähetämme ilmoittautuneille viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää.
Koulutuksen vuorovaikutuksellisuuden vuoksi toivomme, että pystyisitte raivaamaan kalenterin vapaaksi muista töistä webinaaripäivän ajaksi.
Kouluttajina toimivat Paula Albacka ja Minna Mustakallio-Sorvari.

Webinaarin luentodiat

Koulutuksen toinen päivä toteutetaan 9.3.2022 webinaarina (Tampereen ryhmä) ja 10.3.2022 webinaarina (Helsingin ryhmä).
Koulutuspäivät toteutetaan webinaareina Zoom-alustalla klo 9-14.30.
Kouluttajina toimivat Paula Albacka ja Tiina Ojala.
Koulutuspäiviin ei tule erillistä ilmoittautumista, vaan linkit webinaareihin lähetetään marraskuun koulutuspäivien ilmoittautumisten mukaisesti. Otathan tarvittaessa yhteyttä maria.rintanen@nmi.fi, jos päivämäärä ei sovi ja haluat vaihtaa toiseen ryhmään.

Webinaarin luentodiat

Koulutuksen kolmas päivä toteutetaan 29.8.2022 Helsingissä ja 30.8.2022 Tampereella
29.8.2022 Helsinki: Koulutuspäivä klo 10.00-15.30. Koulutuspaikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki.
Kouluttajina toimivat Minna Mustakallio-Sorvari ja Paula Albacka.
30.8.2022 Tampere: Koulutuspäivä klo 10.00-15.30. Koulutuspaikka: Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, Tampere.
Kouluttajina toimivat Minna Mustakallio-Sorvari ja Paula Albacka.

Koulutuspäivän luentodiat

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille:

Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Koulutettavat Yhteispelin toimintatavat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse ja teemme yhdessä. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet opettajat saavat lisäkoulutusta lähikoulutuspäivien aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa. Koulutukset koostuvat kolmesta koulutuspäivästä. Koulutuksen ensimmäinen ja viimeinen päivä toteutetaan lähikoulutuksina ja keskimmäinen päivä etäyhteyksin. Kultakin koulutushankkeessa mukana olevalta koululta opettajien alueellisiin koulutuksiin voi osallistua 2-4 opettajaa. Kohderyhmänä on opetushenkilöstö, erityisesti luokanopettajat, mutta myös yläkoulun opettajat voivat osallistua. Opettajien alueelliset koulutukset käynnistyvät vuoden 2022 alussa. Koulutuksia järjestetään Tampereella, Helsingissä ja Jyväskylässä. Koulutuspäivät toteutetaan klo 9-14.30. Koulutuspaikkojen tiedot täydentyvät myöhemmin. Kouluttajina toimivat Paula Albacka ja Tiina Ojala.

Ilmoittautuminen Jyväskylään 18.1.2022 HUOM! Koulutus vaihtuu lähikoulutuksesta webinaariksi!
Ilmoittautuminen Tampereelle 19.1.2022 HUOM! Koulutus vaihtuu lähikoulutuksesta webinaariksi!
Ilmoittautuminen Helsinkiin 20.1.2022 HUOM! Koulutus vaihtuu lähikoulutuksesta webinaariksi!

Koulutuspäivän luentodiat

Opettajakoulutuksen toinen koulutuspäivä toteutetaan webinaarina:
Koulutuspäivät toteutetaan webinaareina Zoom-alustalla klo 9-14.30.
17.3.2022 (Jyväskylän ryhmä)
21.3.2022 (Tampereen ryhmä)
22.3.2022 (Helsingin ryhmä)
Kouluttajina toimivat Sari Alanen ja Minna Mustakallio-Sorvari.
Koulutuspäiviin ei tule erillistä ilmoittautumista, vaan linkit webinaareihin lähetetään tammikuun koulutuspäivien ryhmien mukaisesti. Otathan tarvittaessa yhteyttä maria.rintanen@nmi.fi, jos päivämäärä ei sovi ja haluat vaihtaa toiseen ryhmään.

Koulutuspäivän luentodiat

Opettajakoulutuksen kolmas koulutuspäivä toteutetaan 5.9.2022 Tampereella, 6.9.2022 Helsingissä ja 15.9.2022 Jyväskylässä
5.9.2022 Tampere: Koulutuspäivä klo 9.30-15.00. Koulutuspaikka: Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere.
Kouluttajina toimivat Tiina Ojala ja Sari Alanen
6.9.2022 Helsinki: Koulutuspäivä klo 9.30-15.00. Koulutuspaikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
Kouluttajina toimivat Tiina Ojala ja Sari Alanen.
15.9.2022 Jyväskylä: Koulutuspäivä klo 9.30-15.00. Koulutuspaikka: Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä.
Kouluttajina toimivat Tiina Ojala ja Sari Alanen
Koulutuspäiviin ei tule erillistä ilmoittautumista. Otathan tarvittaessa yhteyttä maria.rintanen@nmi.fi, jos päivämäärä ei sovi ja haluat vaihtaa toiseen ryhmään.

Koulutuspäivän luentodiat

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle:

Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille. Kouluvierailuja toteutetaan koulutusprosessin aikana kolme kullekin koulutushankkeessa mukana olevalle koululle ja ne alkavat kevätlukukaudella 2022.

Huom! Kaikkien työyhteisökoulutuksiin osallistuvien tulee täyttää Opetushallituksen edellyttämä taustatietolomake!
Täytä lomake tästä

Yhteispeli -kouluttajat
Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Albacka, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja/kouluttaja
Kirsi Olli, luokanopettaja, aineenopettaja
Hanne Piironen, luokanopettaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori

Tunne ja vuorovaikutustaidot Yhteispelissä -juliste

Mistä Yhteispelissä on kysymys?

Tietoa vanhemmille yhteispelistä löydät täältä

Ideoita Yhteispelin toimintatapojen toteutukseen Lähetä oma vinkkisi täällä!

YHTEISPELI KÄSIKIRJA
Täältä löydät Yhteispelin käsikirja sähköisenä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen

Mikäli haluatte ostaa käsikirjan on se tilattavissa THLn verkkokaupasta osoitteessa
https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/yhteispeli-koulussa/1130179
Käsikirja on nähtävllä koulutuksissa.

Yhteispeliin liittyvät tutkimusjulkaisut
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/yhteispeli/julkaisut

FACEBOOK
Olemme avanneet suljetun keskusteluryhmän Yhteispelikoulutuksiin osallistuville, jossa tiedotamme Yhteispeli-koulutuksiin liittyvistä asioista, ja jossa on mahdollista keskustella Yhteispeliin liittyvistä asioista. Olette tervetulleita liittymään. https://www.facebook.com/groups/553924811480584/
Tiedotamme myös sähköpostilla.