Terapeuteille suunnattuja koulutuksia

Lataa esite tästä

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Kehityksellisten vaikeuksien seulonta lastenneuvolassa -verkkokoulutus

KOHDERYHMÄ Neuvolan henkilökunta, psykologit, puheterapeutit ja muut asiasta kiinnostuneet

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Esikielelliset kommunikaatiotaidot ja kielen kehitys
– Miten varhaisen kielen kehitys on yhteydessä myös lapsen itsesäätelytaitoihin
– Seulontamenetelmät ja huolen puheeksi ottaminen
– Kehityksen seuranta yhteistyössä vanhempien kanssa

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti, Terveystalo kuntoutuspalvelut

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


Lukikuntoutuskoulutus puheterapeuteille

KOHDERYHMÄT Koulutus on suunnattu puheterapeuteille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Miten lukutaito kehittyy?
Lukivaikeudet ja niiden taustataidot
Lukivaikeuksien ja taustataitojen arviointi
Nimeämisvaikeuksien kuntoutus
Lukemisvaikeuksien kuntoutus
Tapauskuvaukset

KOULUTTAJA Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen

KOHDERYHMÄT Kouluikäisten lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuten erityisopettajat, psykologit, puheterapeutit.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nimeämisvaikeudet näkyvät esimerkiksi suullisen ja kirjallisen tuottamisen vaikeuksina sekä heijastuvat muun muassa lukemisen kehittymiseen, käsitteiden oppimiseen ja vieraan kielen omaksumiseen. Nopean nimeämisen vaikeudet selittävät kielessämme erityisen sitkeitä lukivaikeuksia.

Koulutuksen sisältöjä ovat:
Nimeäminen ja nimeämisvaikeudet
Nimeämisen yhteys kielellisiin taitoihin ja oppimiseen
Nimeämisen arviointi ja seuranta
Nimeämistaitojen ja oppimisen tukeminen

Koulutus koostuu luentotallenteesta (6 x 45 min) sekä tallenteen katsomisen jälkeen tehtävästä oppimistehtävästä, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan uusia nimeämisen arvioinnin välineitä sekä suunnittelemaan oppimisen tukemista lapsilla, joilla on nimeämisvaikeuksia. Koulutukseen sisältyy tallenteen lisäksi webinaari-iltapäivä (2 x 45 min.), jossa syvennetään osaamista erityisesti arvioinnin ja tuen keinojen näkökulmasta. Webinaari-iltapäivästä ei tule kokonaisuudessaan tallennetta.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, Niilo Mäki Instituutti
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti


Aikamatkalla – sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, opettajat, psykologit ja puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Luku- ja kirjoitustaidon kehitys
Lukivaikeus
Lukitaitojen harjoittaminen
Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset
Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta
Aikamatkalla -harjoitusohjelma on suunniteltu 3-5-luokkalaisille.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Keski-Suomen hyvinvointialue Perheneuvola


Alakouluikäisten lasten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus

KOHDERYHMÄT: Alakoulun erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat alakouluikäisten lasten lukitaitojen arvioinnista, opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksessa perehdytään alakouluikäisten lasten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään lasten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden AKI-seulan (AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 1–6, sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet) käyttöön ja tulosten tulkintaan. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi käsitellään lyhyesti myös yksilöllisen arvioinnin, tuen suunnittelun ja oppimisen seurannan välineitä ja periaatteita. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa.

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla AKI-seulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA: Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, LUKINO-hankkeen vastaava tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Pirita Korpivaara, FM, projektisuunnittelija, LUKINO-hanke, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUSPÄIVÄN AIKATAULU
Klo 9.00–15.45

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

LISÄTIETOA
Lisätietoa AKI-seulasta: https://digilukiseula.nmi.fi/alakoulun-digilukiseula/
Lisätietoa LUKINO-hankkeesta: https://www.nmi.fi/lukino/ 


Yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – Yläkoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus

KOHDERYHMÄT Yläkoulun erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat yläkouluikäisten nuorten lukitaitojen arvioinnista sekä lukivaikeuksisten nuorten opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden Yläkoulun DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen käsitellään lyhyesti myös YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun -testistön yksilötehtäviä (yksilöllinen arviointi). Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella oppilaan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa.

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA Maria Niskakoski (ent. Paananen), KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

KOULUTUSPÄIVÄN AIKATAULUKlo 9.00–15.45.


Yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – Yläkoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus, verkkotallennekoulutus

KOHDERYHMÄT Yläkoulun erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat yläkouluikäisten nuorten lukitaitojen arvioinnista sekä lukivaikeuksisten nuorten opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

LUENTOTALLENTEEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden Yläkoulun DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen käsitellään lyhyesti myös YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun -testistön yksilötehtäviä (yksilöllinen arviointi). Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella oppilaan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa.

Tallenne on kuvattu syksyllä 2021 pidetyn webinaarikoulutuksen yhteydessä. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja pääsee tutustumaan Yläkoulun DigiLukiseulaan ja voi testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA Maria Niskakoski (ent. Paananen), KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

KOULUTUKSEN AIKATAULU Verkkotallenteen pituus on noin 7 x 45 minuuttia. Luentotallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun verkkotallenne

KOHDERYHMÄT Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun – YKÄ on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidon parissa työskenteleville. YKÄ-arviointimenetelmää voidaan hyödyntää, kun oppilaat siirtyvät alakoulusta yläkoulun 7. luokalle ja yläkoulun päättövaiheessa 9. luokalla.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Yläkoululaisten lukivaikeus
Arviointimateriaaliin perehtyminen
–Normiaineisto ja tehtävät
–Tuen tarpeen tunnistaminen
–Testaamisen periaatteet
–Seulontatehtävät ryhmätutkimustilanteissa
–Tarkemmat yksilötehtävät seulonnasta tunnistetuille oppilaille
–Tulosten tulkinta
Koulutuksen pituus on 1h 15 min.

KOULUTTAJA Jenni Ruotsalainen, KM, PsM, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – DigiLukiseulan käyttökoulutus, verkkotallenne

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta, ja jotka haluavat kouluttautua erityisesti DigiLukiseulan käyttöön.

TALLENNEKOULUTUKSEN SISÄLLÖTKoulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Koulutus sisältää elokuussa 2023 kuvatut verkkokoulutustallenteet:

 1. Mitä arvioidaan? Lukivaikeus nuorilla. (kesto noin 1 h 10 min)
 2. Miksi arvioidaan? Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin lähtökohdat. (kesto noin 25 min)
 3. Miten arvioidaan? Nuorten ja aikuisten DigiLukiseulan käyttö ja tulosten tulkinta. (kesto noin 1h 15 min)

Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen orientoiva tehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

Tallennekoulutus on katsottavissa vähintään puolen vuoden ajan alkaen tilauksesta.

KOULUTTAJAMaria Niskakoski, KM, EO, tohtorikoulutettava (JYU), vastaava tutkija DigiLukiseula-hanke (Niilo Mäki Instituutti), erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio (Gradia)

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

Lisätietoa Digilukiseulasta.


Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – DigiLukiseulan ja yksilötestistön käyttökoulutus lukioon, verkkotallenne

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

TALLENNEKOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan lukiossa. Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea.

DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Koulutus sisältää syksyllä 2023 kuvatut verkkokoulutustallenteet:

 1. Mitä arvioidaan? Lukivaikeus nuorilla. (kesto noin 1 h 10 min)
 2. Miksi arvioidaan? Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin lähtökohdat. (kesto noin 25 min)
 3. Miten arvioidaan? Nuorten ja aikuisten DigiLukiseulan käyttö ja tulosten tulkinta. (kesto noin 1h 15 min)
 4. Miten arviointia jatketaan? Yksilötestistön käyttö ja tulosten tulkinta (suunnattu erityisesti lukion henkilöstölle) (kesto noin 1,5 h)

Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen orientoiva tehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

Tallennekoulutus on katsottavissa vähintään puolen vuoden ajan alkaen tilauksesta.

KOULUTTAJAMaria Niskakoski, KM, EO, tohtorikoulutettava (JYU), vastaava tutkija DigiLukiseula-hanke (Niilo Mäki Instituutti), erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio (Gradia)

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

Lisätietoa Digilukiseulasta
Lisätietoa yksilötestistöstä


Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – DigiLukiseulan ja yksilötestistön käyttökoulutus ammatilliseen koulutukseen

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

TALLENNEKOULUTUKSEN SISÄLLÖTKoulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan erityisesti ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea.

DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Koulutus sisältää syksyllä 2023 kuvatut verkkokoulutustallenteet:

 1. Mitä arvioidaan? Lukivaikeus nuorilla. (kesto noin 1 h 10 min)
 2. Miksi arvioidaan? Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin lähtökohdat. (kesto noin 25 min)
 3. Miten arvioidaan? Nuorten ja aikuisten DigiLukiseulan käyttö ja tulosten tulkinta. (kesto noin 1h 15 min)
 4. Miten arviointia jatketaan? Yksilötestistön käyttö ja tulosten tulkinta (suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen henkilöstölle) (kesto noin 1,5 h)

Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen orientoiva tehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

Tallennekoulutus on katsottavissa vähintään puolen vuoden ajan alkaen tilauksesta.

KOULUTTAJAMaria Niskakoski, KM, EO, tohtorikoulutettava (JYU), vastaava tutkija DigiLukiseula-hanke (Niilo Mäki Instituutti), erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio (Gradia)

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

Lisätietoa Digilukiseulasta
Lisätietoa yksilötestistöstä


Mitä lukiarvioinnin jälkeen? – lukivaikeuksisen nuoren opiskelun tukeminen ja erityisjärjestelyt

Koulutuspäivä rakentuu Lukemalla ja tekemällä -kirjan pohjalle.

KOHDERYHMÄT
Kaikki toisen asteen oppilaitosten opettajat, ammattikorkeakoulujen opettajat, yläkoulun opettajat, erityisopettajat, puheterapeutit, oppilaanohjaajat ja ne, jotka vastaavat lukihäiriöisten nuorten tukemisesta ja opetuksesta. Toivotaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöön perehtymistä.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Taustaksi tietoa lukivaikeuksien ilmenemisestä
Organisatoriset järjestelyt lukivaikeuksien tunnistamiseksi ja tukitoimet
Lukiongelmien merkitys oppiaineissa ja tukitoimiin perehtyminen
Tuki luokkatilanteissa, pienryhmässä ja yksilötasolla

KOULUTTAJA
Leila Kairaluoma, KT, erityisopettaja, tutkija, Oulun yliopisto
Lisätietoa Lukemalla ja tekemällä -kirjasta


Itsesäätely, minäkäsitys ja oppimisvaikeudet, verkkotallennekoulutus

KOHDERYHMÄ Toiminta- ja puheterapeutit jotka työskentelevät alle kouluikäisten tai alakouluikäisten kanssa

LUENTOTALLENTEEN SISÄLLÖTKoulutuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteistöä, tutustutaan itsesäätelyn kehittymiseen ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin niin yksilön kuin ympäristön näkökulmasta sekä käydään läpi yleisimpiä itsesäätelyn vaikeuksia. Lisäksi tutustutaan tuen perusperiaatteisiin ja tuen jäsentämiseen yleisemmin, esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja seurannan osalta sekä syvennytään tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen yksilökuntoutuksessa ja ympäristöä ohjatessa.

Koulutuksen toisessa osassa käydään läpi sitä, miten oppimisvaikeudet heijastuvat lasten käsitykseen itsestään, heidän kokemukseensa omista taidoistaan ja pystyvyydestään. Koulutuksessa pohditaan, millaisia tunnekokemuksia oppimisvaikeuksiin voi liittyä. Lisäksi pohditaan miten myönteisen oppija-minäkuvan muodostumista voidaan tukea lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia.
Koulutus koostuu kahdesta luentotallenteesta (noin 5 x 45 min ja 2 x 45 min).

KOULUTTAJAT Elina Järviluoma, psykologi, PsM, FM, Keski-Suomen hyvinvointialue Lastentutkimusklinikka
Sira Määttä, PsT, Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, psykologit ja toimintaterapeutit, jotka ohjaavat lapsia, joilla on toiminnanohjaamisen vaikeuksia

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä.

Etsivät-ryhmää on kehitetty Lastentutkimusklinikalla viimeisen seitsemän vuoden ajan erilaisissa kuntoutusryhmissä tukemaan koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksia.
– Toiminnanohjaus ja siinä ilmenevät vaikeudet
– Tarkkaamattomuus tarkkaavuushäiriössä
– Toiminnanohjauksen tukeminen Etsivät-ryhmässä
Etsivät – harjoitusohjelma on suunnattu erityisesti 3.-5. -luokkalaisten toiminnanohjauksen tukemiseen

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Anna-Kaija Eloranta, PsT

Kummi 15. Etsivät-ryhmä – Lasten toiminnanohjauksen taitojen tukeminen ryhmässäKysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta